Skip to content

Samhällsvetenskapsprogrammet

ANSÖKNINGSKOD: SA-VS

BETEENDEVETENSKAP – UNIFORMSYRKEN

Är du intresserad av att gå ett högskoleförberedande program med praktiska inslag? Vill du lära dig mer om människors agerande i grupper och samhället i stort? Tycker du det är intressant att förstå varför människor agerar på olika sätt i olika situationer? Är du dessutom intresserad av polisens, försvarsmaktens eller tullens arbete?

Då är samhällsvetenskapliga programmet med profil uniformsyrken något för dig! Här får du öka din förståelse för människors utveckling, socialisation och samspel genom både genom teori och praktik.

Med vår erfarenhet av praktik som yrkesgymnasium vill vi att en stor del av utbildningen är verksamhetsförlagd, vilket innebär att du har möjlighet att göra praktik hos någon av våra samarbetspartners. Det ger dig en unik chans att få insyn i Polisens och Försvarsmaktens vardag!

Inom utbildningen läser du samhällsvetenskapliga ämnen med inriktning mot beteendevetenskap, såsom pedagogiskt ledarskap, psykologi, sociologi och kommunikation. Vi lägger även stort fokus på idrott och hälsa, för att förbereda dig för de fysiska och teoretiska krav som ställs för att kunna bli antagen till utbildningar inom respektive uniformsyrke.

MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION – MEDIA

Är du intresserad av hur media påverkar samhället vi lever i? Hur vi reagerar på kommersiella budskap och reklam? Är medierna den tredje statsmakten? Hur går det till när allt detta produceras?

Om detta låter intressant är samhällsvetenskapsprogrammet med profil media något för dig. Här lär du dig både de praktiska grunderna i att producera olika typer av digitala medier, samtidigt som du får en djupare förståelse för hur samhället påverkar innehållet i medierna. Genom att du även läser psykologi under utbildningen så får du en djupare förståelse kring mediepåverkan och hur det även kan inverka på vårt beteende.

Du lär dig att producera material för en rad olika medieformer genom grundläggande färdigheter i både fotografering, video, grafisk produktion och spridning via digitala kanaler. Det här är ett högskole-förberedande program med fokus på de digitala mediernas samhälleliga påverkan och hur du är en del av detta.

Efter avslutad utbildning har du med dig en bred behörighet inför framtida studier, samtidigt som du tack vare din samhällsbevakning och grundläggande kunskaper i hur du beställer och producerar olika sorters medier kan vara intressant för t.ex. företags kommunikationsavdelningar.

DETTA PROGRAM GER GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Programmet är högskoleförberedande och ger därmed automatiskt grundläggande högskolebehörighet.

Samhällsvetenskapliga programmet är ett högskoleförberedande program som ger dig behörighet att läsa på högskola eller universitet.

Du kan till exempel studera vidare inom uniformsyrken, men även andra yrken inom det samhällsvetenskapliga området såsom projektledare, kommunikatör och teamledare.