Skip to content

Industritekniska programmet - Svetsteknik

Ansökningskod: INSVE-VS

Svetsteknik är en inriktning inom det industritekniska programmet. På den här utbildningen får du kunskaper om olika svetsmetoder, svetsfoger, materialkunskap och tillverkningsunderlag. Du kommer bland annat att få kunskaper om stumsvets och kälsvets inom ramen för din yrkesexamen.  Du får tillverka nya produkter, förverkliga egna projekt och reparera konstruktioner som kräver svetsning. Det gäller att ha förståelse för vilken metod som lämpar sig bäst för de olika materialen för att slutresultatet ska bli av så god kvalité som möjligt. Svetsning är ett hantverk som kräver en hel del övning och stor noggrannhet.

För att få en så verklighetstrogen utbildning som möjligt uppdaterade vi nyligen vår maskinpark. Detta betyder att utbildningen förbereder dig på samtliga svetsmetoder som du kommer att behöva i ditt framtida jobb.

Svetsare är efterfrågade inom verkstadsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag eller olika entreprenadföretag. Vissa jobbar med återkommande skötsel av olika sorters svetsmaskiner, medan andra sysslar med någon slags specialsvetsning eller programmerar svetsrobotar.

På Viskastrandsgymnasiet får du en bred grund att stå på som du sedan får utveckla när du åker ut på din APL – arbetsplatsförlagt lärande. Du kommer under 15 veckor att få vara ute och jobba på ett företag, för att få en inblick i hur arbetsvardagen som svetsare kan se ut, samtidigt som du får öva på de kunskaper du lärt dig i skolan.

Svetsutbildningen ger dig stora möjligheter till arbete inom olika branscher direkt efter gymnasiet. Våra yrkeslärare har själva lång erfarenhet inom branschen, vilket ger dig en ypperlig chans att få en god insikt i vad arbetet innebär, samtidigt som du bygger ett viktigt kontaktnät inför framtiden.

GER GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET MED TILLVAL

Svenska 2, 3 (Svenska som andraspråk 2, 3) och Engelska 6.

GER SÄRSKILD HÖGSKOLEBEHÖRIGHET MED TILLVAL

Matematik 2a, Historia 1a2, Samhällskunskap 1a2.