Skip to content

Industritekniska programmet - Grafisk teknik och design

ANSÖKNINGSKORD: INPRK-VS

På det här programmet blir du expert på allt som gäller trycksaker, från idé till färdig produkt. Du får kunskap om hela tryckprocessen och lär dig förarbete (prepress), olika trycktekniker och den viktiga efterbehandlingen. Du får arbeta med olika material och lära dig vilka metoder och tekniker du ska använda dig av.

Vi har en prepress-utrustning av bra kvalitet där du lär dig färghantering och bildbehandling med hjälp av de bästa programmen för grafiskt arbete. Utbildningarna startar i skolan, men fortsätter till stor del som arbetsplatsförlagt lärande (APL), så du får en så aktuell och bred utbildning som möjligt för att vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Borås och Sjuhäradsbygden är ett område med ett stort antal företag inom den grafiska branschen och antalet nyanställningar är högt. Vårterminen 2015 fick 100% av eleverna på Grafisk teknik och design jobb inom branschen efter att de tagit studenten.

GEMENSAMT GRUNDÅR

Viskastrand har ett eget tryckeri med laserskrivare, textilskrivare, 3D-skrivare och brodyr. Det gör det möjligt för dig att jobba med verkliga uppdrag från kunder och gör utbildningen så lik det riktiga arbetet som möjligt. När du läser denna utbildning är det du och dina klasskompisar som är skolans eget tryckeri. Ni sköter helt enkelt skolans alla trycksaker – från visitkort och namnbrickor till arbetskläder och skyltar.

VÄLJ PROFIL INFÖR ÅRSKURS 2

Inriktningen är Produkt- och maskinteknik som vi valt att dela in i två profiler: Grafisk design och Grafisk teknik. Dessa utbildningar finns bara på två skolor i landet och den ena är Viskastrand. Du gör ditt val i slutet av årskurs 1.

– GRAFISK DESIGN

Inriktning med fokus på reklam och kommunikation. Du studerar färglära, typografi och papperskunskap, utformar logotyper och  reklamkampanjer. Du kan t ex bli originalare, eller grafiker. Denna inriktning kan även studeras som lärling. Läs mer om lärling

– GRAFISK TEKNIK

Här får du insikt i tryckprocessen som helhet. Du studerar materiallära, trycktekniker och förarbete (prepress). Du kan t ex bli originalare, pre-presstekniker, reprooperatör, grafiker. Denna inriktning kan även studeras som lärling. Läs mer om lärling

GER GRUNDLÄGGANDE
HÖGSKOLEBEHÖRIGHET MED TILLVAL

Svenska 2, 3 (Svenska som andraspråk 2, 3) och Engelska 6.

GER SÄRSKILD HÖGSKOLEBEHÖRIGHET MED TILLVAL

Matematik 2a, Historia 1a2, Samhällskunskap 1a2.

Teknikcollege är en specialiserad utbildning inom grafisk teknik och grafisk design. Här formas innehållet efter branschens behov för att göra eleverna särskilt attraktiva på arbetsmarknaden. Utbildningen genomförs i nära samarbete med Grafiska förbundet samt företag i regionen och ger eleverna möjlighet till praktik, projektarbeten och sommarjobb.