Skip to content

El- och energiprogrammet

Ansökningskod: EE-VS

El och energi är ett område som blir allt viktigare för oss människor. I dagens samhälle finns det avancerade tekniska lösningar överallt – i byggnader, produktionssystem och naturligtvis i datorer och mobiltelefoner. Därför har El- och energiprogrammet på skolan tillgång till all den senaste utrustningen som behövs för att nå upp till arbetsmarknadens standard.

Du får bland annat använda installationsrum, nätverk, datorer, elektriska motorer samt automations- och robotteknik. Det är elever från detta program som planerade och installerade alla solpaneler du ser på skolans tak.

GEMENSAMT GRUNDÅR

På El- och energiprogrammet lär du dig allt från traditionellt elektrikerarbete till att förstå avancerade styrsystem, elektronikutrustning och datornätverk. Miljö- och hållbarhetsfrågor är centrala i undervisningen och matematik ingår som en naturlig del för att lösa de uppgifter du kommer att ställas inför i ditt yrke. Eftersom branschen är global så förekommer även engelska som en naturlig del i utbildningen.

VÄLJ INRIKTNING TILL ÅRSKURS 2

Under våren i årskurs 1 väljer du någon av de fyra inriktningarna som finns.

– AUTOMATION

Specialisering på planering, installation, drift och underhåll av olika automatiserade system.
Bli till exempel: automationstekniker, industrielektriker, resemontör, servicetekniker, processtekniker, mekatroniker.

– DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

Lär dig installera, administrera och reparera dator- och kommunikationssystem.
Bli till exempel: IT-tekniker, webbutvecklare, nätverkstekniker eller supporttekniker.

– ELTEKNIK

Lär dig installera, underhålla och reparera elanläggningar, larm samt tv- och datanät.
Bli till exempel: elektriker, larmtekniker. Direkt efter utbildningen kan du bli anställd lärling hos en elinstallatör.

– ENERGITEKNIK

Inom denna inriktning blir du specialist på drift, underhåll och service inom energi-, miljö- och vattenteknikbranscherna.
Bli till exempel: energitekniker, drift- och underhållstekniker, driftoperatör, sol- och vindtekniker.

GER GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET MED TILLVAL

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK, AUTOMATION OCH ENERGI-TEKNIK: Du har möjlighet att välja till både grundläggande och särskild behörighet inom timplanen för programmet.

ELTEKNIK: Svenska 2, 3 (Svenska som andraspråk 2, 3) och Engelska 6.

GER SÄRSKILD HÖGSKOLEBEHÖRIGHET MED TILLVAL

Matematik 2a, Naturkunskap 1a2, Samhällskunskap 1a2.