Skip to content

UNG FÖRETAGSAMHET

På Viskastrandsgymnasiets Estetiska program och Hantverksprogram (textil) driver eleverna UF-företag i årskurs tre. Det finns även en möjlighet att läsa det som ett individuellt val för övriga elever. Vi vill utveckla egenskaper hos eleverna som vi ser som viktiga för framtida arbets- eller studieliv. UF året börjar med en kick-off där eleverna får möjlighet att utveckla eller skapa affärsidéer som ska förverkligas under året.

UF-företagande i undervisningen

På det Estetiska programmet är fyra stycken kurser involverade i UF-verksamheten. UF-företaget blir de gemensamma röda tråden i kurserna entreprenörskap, digitalt skapande, gymnasiearbetet samt delar av svenskan. Detta ger verklighetsförankring samt skapa möjligheten till att utveckla tvärvetenskapligt lärande där också eleverna ses som resurser för varandra. Här får eleverna tid till att utveckla ett helhetskoncept och vi har elever som valt att omvandla sina UF-företag riktiga bolag efter studenten.

På Hantverksprogrammet Textil design skapar och utvecklar eleverna i år två en produkt i kursen design 1. Denna produkt ligger sedan i årskurs tre som grund för elevernas affärsidé. Eleverna startar, driver och avvecklar sitt bolag under ett lärorikt år där utmaning efter utmaning bemästras.

Exempel på företag som lever vidare efter UF-företagandet på gymnasiet är över är XVEMIUL där elever från Hantverksprogrammet Textil arbetade med en kollektion under sitt sista läsår och som nu fortsätter utveckla och arbeta med detta.