Skip to content

LÄRLING

Utbilda dig på en verklig arbetsplats

På Viskastrand förstår vi att alla lär sig på olika sätt. Därför vill vi ge alla elever möjlighet att lära sig på det sätt som passar dem bäst. Som ett led i detta erbjuder vi många av våra utbildningar som lärlingsutbildningar där det ställs högre krav, du vet vad du vill bli och är beredd på att satsa på det.

MINST HÄLFTEN AV TIDEN PÅ EN ARBETSPLATS
En lärlingsutbildning följer samma kunskaps- och examensmål som de skolförlagda utbildningarna, men är garanterad minst hälften av undervisningen på en arbetsplats där du har en personlig handledare.

När du är ute på din arbetsplats är du med din handledare hela dagen. Det kan betyda att du får vara beredd på att ha längre skoldagar än du är van vid. Det garanterar att du får en riktigt bra utbildning som är uppdaterad och anpassad efter de specifika behov som finns på arbetsmarknaden.

Din handledare och dina lärare i skolan har nära kontakt med varandra för att se till att du får all kunskap du behöver för att uppfylla utbildningens mål.

BÖRJA MED GRUNDERNA PÅ SKOLAN
När du börjar årskurs 1 går du i skolan en tid för att lära dig grunderna i ditt yrke och för att lära känna dina klasskompisar och lärare. Sedan är det dags att åka ut till din första arbetsplats. Under gymnasietiden är du ute på en eller flera arbetsplatser beroende på vilken bredd företaget har. Du kommer att få lära dig en hel del om hur din bransch fungerar, vilka rutiner som förekommer och hur du samarbetar med olika typer av människor.

När du inte är ute på din arbetsplats är det undervisning i olika teoretiska ämnen på skolan som gäller. Då läser du både yrkesteori och gymnasiegemensamma ämnen, så som matematik, samhällskunskap, svenska och engelska tillsammans med dina klasskompisar. Du har naturligtvis också möjlighet att få läsa upp till grundläggande högskolebehörighet om du har planer på att söka vidare efter gymnasiet.

EXTRA STUDIEBIDRAG
Du som går en gymnasial lärlingsutbildning kan söka lärlingsersättning som är på 1000 kr per månad. Kravet är att du studerar på heltid och har ett utbildningskontrakt. Ersättningen är ett bidrag för måltider och resor.

ANSÖKAN
Du söker gymnasieprogram, inriktning och lärling. Exempelvis: Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Måleri, lärling.

PÅ VISKASTRAND KAN DU STUDERA DESSA INRIKTNINGAR SOM LÄRLING:
• Husbyggnad (yrkesutgång: snickare, murare, plattsättare, betongarbatare, golvläggare, glastekniker)
• Måleri
• Fastighet (yrkesutgång: fastighetsskötare)
• Ventilationsteknik
• VVS
• Grafisk teknik och design (yrkesutgång: tryckare, originalare)

Dessa utbildningar är i katalogen markerade med

LÄS MER:
boråslärlingsutbildning.se