Skip to content

Frågor och svar

Frågor och svar - Här får du snabbt koll på viktig information

Behöver man några förkunskaper för att gå ett yrkesprogram?

Nej, du behöver inga förkunskaper för att gå ett yrkesprogram. Däremot behöver du ett intresse för att lära dig mer om just det program du valt att gå.

Får man körkort om man läser fordons- och transportprogrammet?

Nej, du får inga körkort på fordon- och transport. Du har möjlighet att ta körkort ifall du efter år 1 börjar på inriktningen transport.

Vilka kurser ingår i vilka program?

Du hittar alla timplaner här på vår hemsida
under respektive program.

Vilka program har IMPRO-platser?

På Viskastrand har vi IMPRO-platser på Grafisk teknik och design, Textil design, Fordon- och transport, El- och energi, VVS- och fastighet och Svetsteknik.

Hur mycket praktik ingår det i yrkesutbildningarna?

På alla yrkesprogram ingår det minst 15 veckors praktik ute på olika företag.

Vad är grundläggande behörighet?

Läser du ett yrkesprogram hos oss har du möjlighet att gå ut med både en yrkesexamen och grundläggande behörighet att läsa vidare på högskola eller universitet. För att få grundläggande behörighet läser du Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6. Estetiska programmet och Samhällsvetenskapliga programmet är ett högskoleförberedande program och ger därmed automatiskt grundläggande behörighet.

Vad är särskild behörighet?

Vissa utbildningar på högskole- och universitets-
nivå kräver att du fördjupat dig i fler ämnen än den grundläggande behörigheten. Du kan till exempel få särskild behörighet genom att läsa mer matematik, mer samhällskunskap eller mer historia.

Kan jag läsa moderna språk på Viskastrandsgymnasiet?

Ja, det kan du! Har du läst tyska, franska eller spanska i högstadiet kan du fortsätta med det i årskurs 1.

När väljer man inriktning?

I de flesta av våra yrkesprogram är första året ett grundår där du får insikt i vilka inriktningar som finns inom programmet, samt vilka yrken du kan välja. I slutet av årskurs 1 gör du sedan ett inriktningsval och läser en specifik inriktning år 2 och 3. Inriktningsvalet baseras på de betyg du får under år 1 i gymnasiet.

Vad är skillnaden på lärling och skolförlagd utbildning?

Den största skillnaden är att du som lärling är ute på ett företag minst hälften av din gymnasietid. Det betyder i praktiken att du endast är inne i skolan och läser de gymnasiegemensamma ämnena, viss yrkesteori och sedan gör alla praktiska kurser ute på ett företag.

Öppet hus

Kom och besök oss på vårt Öppet hus som hålls den 21 november kl. 17:30-20:00. Då finns både elever och personal på plats för att svara på alla dina frågor om skolan och utbildningarna.

Individuella val

Inom din gymnasieutbildning väljer du valfria kurser om 200 poäng. Det betyder att du själv får välja vad du vill läsa. Du kan välja specialiseringskurser inom ditt yrke, eller läsa någonting helt annat som du är intresserad av, exempelvis Cad 1+2, Företagsekonomi, Entreprenörskap, Fotografisk bild eller Eventteknik.

Undrar du över något?
Tveka inte att kontakta oss!

IDA AHLBOM
Tel: 033-35 31 03
E-post: ida.ahlbom@boras.se