Skip to content

Samhällsvetenskapsprogrammet
– Beteendevetenskap

ANSÖKNINGSKOD: SABET-VS

Är du intresserad av att gå ett högskoleförberedande program med praktiska inslag? Vill du lära dig mer om människors agerande i grupper och samhället i stort? Tycker du det är intressant att förstå varför människor agerar på olika sätt i olika situationer? Är du dessutom intresserad av polisens, försvarsmaktens eller tullens arbete?

Då är samhällsvetenskapliga programmet med profil uniformsyrken något för dig! Här får du öka din förståelse för människors utveckling, socialisation och samspel genom både genom teori och praktik.

Med vår erfarenhet av praktik som yrkesgymnasium vill vi att en stor del av utbildningen är verksamhetsförlagd, vilket innebär att du har möjlighet att göra praktik hos någon av våra samarbetspartners. Det ger dig en unik chans att få insyn i Polisens och Försvarsmaktens vardag!

Inom utbildningen läser du samhällsvetenskapliga ämnen med inriktning mot beteendevetenskap, såsom pedagogiskt ledarskap, psykologi, sociologi och kommunikation. Vi lägger även stort fokus på idrott och hälsa, för att förbereda dig för de fysiska och teoretiska krav som ställs för att kunna bli antagen till utbildningar inom respektive uniformsyrke.

Samhällsvetenskapliga programmet är ett högskoleförberedande program som ger dig behörighet att läsa på högskola eller universitet.

Du kan till exempel studera vidare inom uniformsyrken, men även andra yrken inom det samhällsvetenskapliga området såsom projektledare, kommunikatör och teamledare.

DETTA PROGRAM GER GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Programmet är högskoleförberedande och ger därmed automatiskt grundläggande högskolebehörighet.